RazorSQL

RazorSQL 9.1

Browse, edit and manage MySQL, Oracle, Sybase or other databases
Người dùng đánh giá
4.0  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
9.1.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Richardson Software, LLC
Browse the objects within databases, drop and modify them or create new ones. Import or export data, execute SQL scripts and compare multiple tables. Supports Oracle, Firebird, Interbase, Salesforce, MySQL, SQL Azure, MongoDB, PostgreSQL, etc.
RazorSQL là một SQL yêu cầu cụ, cơ sở dữ liệu duyệt, SQL biên tập, và dữ liệu chính quyền công cụ cho Windows, Mac OS X, Linux, và Solaris. It có thể duyệt cơ sở dữ liệu vật như schemas, cái bàn, màu sắc, chuyên và nước ngoài chìa khóa, quan điểm, indexes, thủ tục, hàm, và nhiều hơn nữa.
Thông tin được cập nhật vào: